Ändring i roskhanteringen på Fårholmen

 
Det finns ingen kommunal avfallsservice på holmen mera, så vänligen ta eget hushållsavfall med då du lämnar holmen
SNavS betalar årsavgift för blandavfallspunktservice och det betyder att vi får lämna våra sopsäckar på blandavfallspunkter. Blandavfallspunkternas adresser finns i bilagan.
Tack för samarbetet och trevlig sommar åt alla!

 

Hei, tärkeää tietoa teille, jotka käytte tai vietätte pidempiä aikoja Fårholmenin saarella. 
Saarella ei ole enää kunnallista jätteiden noutopalvelua, joten olethan ystävällinen ja viet omat roskat ja talousjätteet mukanasi, kun lähdet saarelta.
SNavS maksaa vuosimaksua, joka oikeuttaa meitä käyttämään sekajätepistepalveluja eli voimme jättää jätepussimme ekopisteiden sekajätekeräykseen. Liitteessä on sekajätepisteiden osoitteita
kiitos yhteistyöstä ja mukavaa kesää kaikille!

T. mari

------

ORDNINGSREGLER FÖR FÅRHOLMEN

(Bodans ordnignsregler hittar du under Byggnaderna/bodan/uthyrning)

 
För befrämjande av trivseln och grannsämjan,
var vänlig och iakttag följande:
 

Försäkra dig om var SNAVSENS områdsgränser går och överskrid dem inte

 
Stör ej grannarna och andra genom oljud och onödigt körande
 
Iakttag renlighet på alla sätt
 
Miljön är ytterst känslig, se till att du inte skadar eller sliter den
 
Förtöjning av båtar skall ske så att andra inte förorsakas skada eller olägenhet för andra, förtöjning vid simbryggan är förbjuden.
 
Uppgörande av eld i naturen är förbjudet
 
Roddbåten skall alltid finnas tillgänglig för eventuella olyckstillbud, tillbehör får inte bortföras
 
Vid talkoarbete finns en försäkring men den är ej tillräcklig vid olycksfall så du är med på eget ansvar
 
Håll hundar kopplade och håll dem utanför grillhuset.

Inga sopor får lämnas på holmen - var och en för sina egna sopor till mottagningsplatserna på fastlandet!
 

Styrelsen